Croatian English 


PRIPREMNI RADOVI

Radovi vezani za uspostavljanje i osposobljavanje terena za građevinsku djelatnost, te čišćenje zemljišta. U to spada rušenje postojećih objekata, gradnja potpornih zidova, suhozida, dovoz materijala za uređenje terena, i dr.

 
ZEMLJANI RADOVI

Izvođenje svih vrsta iskopa, strojno ili ručno, prema planu iskolčenja ili po dogovoru. Vršimo odvoz materijala na predviđene deponije.

 
BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI


a) IZRADA TEMELJA

Izrada temeljnih traka, temelja samaca, temeljnih ploča i temeljnih nadozida. Vršimo betoniranje podbetona za sve vrste temelja, te radove vezane za izradu temeljnih ploča uključujući i sve potrebne predradnje (nasipavanje, zbijanje po slojevima). Također vršimo radove drenaže tj. odvodnje vode.

 b) IZRADA ARMIRANO-BETONSKIH NOSIVIH KONSTRUKCIJA

Izrada armirano-betonskih horizontalnih i vertikalnih serklaža, greda i nadvoja. Izvodimo sve vrste radova vezano za armirano-betonska stubišta. Također, izvodimo radove armirano-betonskih nosivih zidova u katnoj oplati.

 c) IZRADA ARMIRANO-BETONSKIH MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA

Izvođenje ravnih ili kosih, monolitnih armirano-betonskih ploča. Izrada armirano-betonskih vijenaca u sklopu izvedbe kose AB ploče.

 


 


vrati na vrh
 ▲

Prodaje se obiteljska vila
u uvali Osibova u Milni na Braču!
Objekt je u izgradnji.Nova generacija aluminijskih profila - kombinacija aluminija i drva!

Previous
Next